FANDOM


IconStub

Tôi biết là đang đòi hỏi hơi nhiều từ bạn nhưng...
bạn, Một người ẩn danh hãy giúp cải thiện bài viết này.

Nếu bạn muốn giúp đỡ You-Zitsu Wiki Việt Nam thì hãy làm tương tự như các bài viết cụ thể cần cải thiện khác.

Room 18 cover

Room 18 cover CA

You-Zitsu Room 18
Thông tin chương
 Tác giả Yuyu Ichino (Manga)
Shōgo Kinugasa (Cốt truyện gốc)
Tomoseshunsaku (Phác họa nhân vật)
 Chương thứ 19
 Tập Tập 4
 Bộ You-Zitsu
 Trang 31
 Bìa Mio Ibuki (Tankōbon)
Suzune Horikita (Monthly Comic Alive)
 Ngày phát hành 27 tháng 6, 2017
Phỏng theo
 Novel Tập 3
Thứ tự
 Trước Room 17
 Sau Room 19
Nhân vật ra mắt
Không có trong chương này

Đây là chương thứ 19 của bộ manga You-Zitsu.

Tóm tắt

Nhân vật

Theo thứ tự xuất hiện:

Điều hướng

[v  e]
You-Zitsu Manga
Tập 1 Room 0.5Room 1Room 2Room 3Room 4Room 5
Tập 2 Room 6Room 7Room 8Room 9Room 10
Tập 3 Room 11Room 12Room 13Room 14
Tập 4 Room 15Room 16Room 17Room 18
Tập 5 Room 19Room 20Room 21Room 22
Tập 6 Room 23Room 24Room 25Room 26Room 27
Tập 7 Room 28Room 29Room 30Room 31Room 32
Tập 8 Room 33Room 34Room 35Room 36Room 37Room 38
Chưa tổng hợp Room 39Room 40Room 41Room 42Room 43Room 44Room 45
Khác Omake
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.